Leidraad economische parameters dPi 2023

Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en de dPi2023 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2024-2028.