Poster e-waste apparaten in kringloopwinkels en repairshop

Elektrische apparatuur bevat elektrische onderdelen. In deze onderdelen kunnen verschillende stoffen zitten:

  1. (Schaarse) grondstoffen die hergebruikt kunnen worden
  2. Schadelijke stoffen

Als de apparatuur kapot is en de afvalcyclus ingaat valt het onder de noemer afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). De Europese Unie stelt recyclepercentages op waar alle landen aan moeten voldoen. Dit kan alleen wanneer bedrijven en particulieren AEEA op de juiste manier inzamelen en recyclen.

Wilt u AEEA inzamelen of recyclen?

Gooi het dan niet in de vuilnisbak, maar lever het in bij een inzamelpunt. Dit betekent dat u kapotte apparatuur niet mag demonteren voor onderdelen waarmee u andere apparatuur kunt repareren. U mag kapotte apparatuur alleen demonteren als u een certificaat heeft volgens de WEEELABEX/CENELEC standaard.

Werkt u bij een repair café of kringloopwinkel?

U kunt onderstaande poster downloaden en deze ophangen in uw werkplaats.