HUF-toets Besluit beheer verpakkingen 2014

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op verzoek van de directeur-generaal Milieu en Internationaal een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uitgevoerd op de wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014.