Verklaring contactpersoon luchtvaartuig

Met dit formulier kan één van de houders/eigenaren van een luchtvaartuig aangewezen worden als contactpersoon.