Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip

Via dit formulier kunt u met spoed een nationaliteitsverklaring of (voorlopige) zeebrief aanvragen voor een zeeschip dat bedrijfsmatig wordt ingezet. Een spoedaanvraag is een aanvraag die voortvloeit uit een situatie die niet van tevoren bekend had kunnen zijn. Spoed geldt alleen voor invlaggende schepen bij een aantoonbaar onverwachte situatie van economisch, maatschappelijk of politiek belang. De beoordeling hiervan ligt bij de ILT.

Verstuurt u het formulier via e-mail? Zet dan ‘SPOED’ in het onderwerp van de e-mail. De spoedaanvraag kost 3 werkdagen. Wilt u dezelfde dag reactie van de ILT? Neem dan telefonisch contact op via 088 489 00 00.