Exemption Article 71.1 Basic Regulation

Als onder urgente onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet voldaan kan worden aan de Europese luchtvaartregelgeving die valt onder de basisverordening (EU) 2018/1139, kunt u een verzoek tot ontheffing indienen. In het aanvraagformulier vindt u welke informatie u moet insturen en hoe het verdere proces verloopt.