Reactie Aw op aanwijzing inzake de woningwet artikel 44c

Op 4 december 2020 gaf de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een aanwijzing op grond van artikel 60, lid 2, van de Woningwet om niet te handhaven op de goedkeuringsplicht in artikel 44c van de Woningwet. Totdat de herziene Woningwet in werking treedt. Met deze brief reageert de directeur van de Aw op deze aanwijzing.