Bijdrageheffing Aw 2020

Alle corporaties ontvangen een brief over de bijdrageheffing Aw 2020. Hierin staat welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).