Bestuurlijke brief Verticaal Toezicht februari 2019

Bestuurlijke brief over de samenwerking tussen Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De brief gaat in op de ontwikkelingen rond de beleidswaarde.