“Ik ben er trots op dat wij buitenlandse toezichthouders bij elkaar brengen om kennis te delen.”

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op vuurwerk. Bedrijven die vuurwerk in Nederland willen importeren, exporteren of doorvoeren naar een land, moeten dit melden bij de ILT. Bedrijven versturen vuurwerk ook regelmatig in postpakketten. Dit is niet toegestaan. De inspectie heeft deze stroom al enkele jaren in het vizier. In samenwerking met postbedrijven treedt zij hier tegen op.

Speurhond Sjefke snuffelt aan postpakketten.
Speurhond Sjefke van de ILT snuffelt aan postpakketten

De ILT heeft hiervoor een doeltreffende wijze van inspecteren ontwikkeld. Andere Europese landen bleken hier nog niet zo bekend mee te zijn. Daarom nodigde de ILT onlangs enkele andere Europese handhavers uit om met hen haar kennis te delen.Reinder Auwema is coördinator van het team Vuurwerkinspectie van de ILT. Reinder: “We waren in het voorjaar op een bijeenkomst in Parijs, georganiseerd door de Franse overheid. Als ILT-inspecteurs merkten wij dat de Franse overheid veel interesse had in het vergaren van extra kennis op het gebied van vuurwerk in postpakketten. En dat zij geïnteresseerd waren in de manier wij onze inspecties uitvoeren.”

Opsporing is niet eenvoudig

Het opsporen van deze postpakketten is volgens Reinder een ingewikkelde zoektocht. “Er zijn postdistributiecentra die meer dan 170.000 pakketten per dag binnenkrijgen, moeten sorteren en verspreiden. Je moet dus zicht hebben op de meest risicovolle stromen die daar tussen zitten. Speciaal daarvoor opgeleide vuurwerkhonden helpen ons daarbij. In de jaren 2015 en begin 2016 onderschepten we honderden postpakketten met vuurwerk per jaar. Inmiddels zijn de werknemers van de postdistributiecentra hier ook beter in getraind; ze halen er nu zelf ook vuurwerk uit. In de loop van 2016-2017 hebben we samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Poolse autoriteiten een postbedrijf in Polen opgerold. Vervolgens is dit bedrijf gesloten. Dat heeft blijkbaar een afschrikwekkend effect gehad. Sindsdien is het aantal verzonden pakketten met vuurwerk namelijk sterk gedaald.”

Een inspecteur met veiligheidshandschoenen houdt een stuk vuurwerk vast ter controle.
Controle vuurwerk door ILT-inspecteur

Gevaarlijk product

 “Vuurwerk is per definitie een gevaarlijk product. Daarom mag je vuurwerk alleen verkopen en opslaan op locaties die daar een vergunning voor hebben. Daarnaast moet vuurwerk voldoen aan alle gestelde veiligheidseisen. Ten slotte mag je het ook niet zomaar vervoeren; naast het melden van import is de internationale ADR-regelgeving hierop van toepassing. Het vuurwerk dat bedrijven in postpakketten verzonden voldeed niet aan deze eisen. We troffen in de postpakketten vaak ook cobra’s aan. Dat is vuurwerk dat alleen professionals, onder strikte voorwaarden, mogen gebruiken. Dit artikel heeft de laatste jaren de kracht van een handgranaat. En is uiterst gevaarlijk voor mensen die in of bij de postdistributiecentra werken. Ook de postbode die pakketten aan de deur bezorgt is een mogelijk slachtoffer. Je moet er niet aan denken dat zo’n busje bij een aanrijding betrokken raakt en er brand uitbreekt.”

Een postpakket staat op een lopende band nabij een scanapparaat. Op de achtergrond staat een inspecteur.
Controle van een postpakket

Goed voorbeeld doet volgen

“We hebben toezichthouders uit andere landen een kijkje in onze keuken gegeven. Wij hebben, in een postsorteercentrum, laten zien hoe wij gericht pakketten selecteren. Hoe wij op een doeltreffende manier gebruik maken van speurhonden. Uit de reacties bleek dat deze werkwijze de buitenlandse toezichthouders erg aansprak. En dat zij geïnspireerd raakten om hun eigen controles op een soortgelijke manier uit te voeren. Ik ben daarom ook trots dat wij, als vuurwerkteam, dit initiatief hebben genomen. Dat het ons gelukt is om deze buitenlandse toezichthouders bij elkaar te krijgen om kennis te delen.”

Tot slot zegt Reinder: “Ondanks de sterke daling van vuurwerk in postpakketten, is het probleem nog steeds aanwezig. Wij blijven onze inspecties dan ook uitvoeren om gevaarlijke situaties, nu en in de toekomst, te voorkomen. Internationale samenwerking is daarin heel belangrijk. Wij moeten elkaar, als toezichthouders, blijven informeren over trends en ontwikkelingen op dit gebied.”