“Het geeft energie dat buscontroles onveilige of onwenselijke situaties voorkomen of beëindigen.”

Verhalen

Het is woensdagochtend 9 uur. Op een parkeerterrein aan de Zaanse Schans staan inspecteurs Nienke en haar collega Patrick van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) klaar om touringcars te inspecteren. Waarom is het zo belangrijk dat de ILT het busvervoer inspecteert? En wat maken Nienke en Patrick tijdens hun weginspecties zoal mee? Een kijkje achter de schermen.

Nienke en Patrick staan in inspecteurskleding voor een aantal geparkeerde bussen.

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat chauffeurs goed uitgerust zijn, legt inspecteur Nienke uit. “Een tachograaf registreert daarom de rij- en rusttijden van een voertuig. Door de gegevens uit een tachograaf te downloaden, kunnen wij zien of chauffeurs deze regels correct naleven. We kijken bij onze inspecties naar de staat van de bus. Zo moeten de banden in goede staat verkeren om nare voorvallen, als een klapband, te voorkomen. Daarnaast controleren wij of de juiste documenten in het voertuig aanwezig zijn. Bijvoorbeeld vergunningen, voertuigdocumenten, de juiste categorie rijbewijs en bewijs van vakbekwaamheid.”

Brede doelgroep

Nienke: “ILT-inspecteurs controleren alle vormen van busvervoer. Zolang het een bus betreft met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen. Naast reguliere busondernemingen zijn er ook stichtingen of verenigingen die wij onderwerpen aan een inspectie, zoals voetbalverenigingen. Of hotels die hun gasten met een bus naar de airport brengen. Eigenlijk kan iedereen die een bus bestuurt, door de ILT gecontroleerd worden.”

Veiligheid waarborgen

Nienke: “Wat mij betreft staat veiligheid voor de chauffeur(s), passagiers en medeweggebruikers voorop. Een buschauffeur heeft de verantwoordelijkheid over soms wel 50 tot 90 personen. Wij vinden het belangrijk dat chauffeurs niet oververmoeid raken. Dat gebeurt als chauffeurs te lange diensten moeten draaien. Dergelijke overtredingen van de rij- en rusttijden kunnen ook leiden tot oneerlijke concurrentie in de sector. Dit willen we als inspectie voorkomen. Deze regels zijn Europese verordeningen en gelden daarom voor alle Europese landen.”

Nienke en Patrick staan de deuropening van een bus. Ze bekijken samen enkele papieren.

Ernstige overtreding

Patrick: “Onlangs hebben we tijdens een buscontrole een overduidelijke overtreding van de rij- en rusttijden vastgesteld. Deze chauffeur had zich in de controleperiode van 28 dagen niet 1 keer aan de wettelijk verplichte rusttijden gehouden. We hebben toen uiteraard direct het vervoer stilgelegd. De chauffeur kreeg een bevel tot staken van de arbeid. In het gesprek met de chauffeur werd duidelijk dat het personeelstekort de voornaamste reden was dat hij door moest rijden. De busonderneming kon geen chauffeurs krijgen om het werk te doen. Tegen deze vervoerder maakten wij een boeterapport op.”

Samenwerking

Nienke: “Ook controleren wij regelmatig samen met de nationale politie. De politie richt zich dan meer op de technische staat van het voertuig. Ook kunnen zij een alcohol- of drugstest bij de chauffeur afnemen. Het komt helaas nog weleens voor dat een chauffeur niet verder mag, omdat er alcohol genuttigd is. De politie en de ILT vullen elkaar tijdens gezamenlijke inspecties mooi aan; beide met eigen bevoegdheden.”

Patrick zit in een bus. Hij maakt notities op een papier.

Bruikbare informatie

Volgens Nienke is het internationale busvervoer nog weleens een uitdaging: “Je hebt soms te maken met een taalbarrière. Het is dan de kunst om uiteindelijk de juiste informatie boven tafel te krijgen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vertaalapps. Bij het vermoeden van een strafrechtelijke overtreding, schakelen wij een beëdigde tolk in.”                                                                                                          Patrick: “We krijgen weleens van burgers en bedrijven meldingen binnen over illegaal vervoer. Of  over andere zaken die niet volgens wet- en regelgeving verlopen. In reactie hierop kunnen wij dan een onderzoek instellen en passende maatregelen treffen. Deze meldingen kunnen bijdragen aan nog gerichtere inspecties.” 

Dynamische werkomgeving

Volgens Patrick is geen enkele werkdag hetzelfde: “De ene dag sta je op een stopplaats voor internationaal geregelde diensten. De volgende dag sta je op de Efteling voor het controleren van de bussen voor schoolreisjes. Maar bovenal geeft het mij energie dat we met onze controles onveilige of onwenselijke situaties kunnen voorkomen of beëindigen. En dat je met goede voorlichting vragen en onduidelijkheden kunt wegnemen bij chauffeurs en ondernemingen.”