“Sancties raken direct het werk van onze inspectie.”

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de sancties tegen (Wit-)Rusland. Deze sancties raken ook het werk van weginspecteurs van de ILT. Zij zijn tijdens weginspecties alert op het vervoer van goederen waar de sancties voor gelden. Ook letten zij op (Wit-)Russische vervoersondernemingen die door de sancties niet welkom zijn in Nederland. Hoe gaat dat in zijn werk? John Berkenbosch is inspecteur Goederenvervoer. Mark van der Ham is teamleider Goederenvervoer. Zij geven een kijkje in de keuken.

Portretfoto van Mark van der Ham.
Mark van der Ham

John: “Ons reguliere toezicht richt zich met name op de naleving van rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Ook kijken wij naar de aanwezigheid van de juiste documenten. De sancties tegen Rusland maken dat ik tijdens inspecties op de rijkswegen extra alert ben op de kentekens van de vrachtauto's.” Mark: “Behalve de inspecties langs de weg hebben we nog een manier om het aantal (Wit-)Russische voertuigen te monitoren. Dat gaat via een camerasysteem. Dit systeem wijst uit dat er momenteel vrijwel geen (Wit-) Russische voertuigen meer in Nederland rondrijden.”   

Goederen controleren

John: “Als ik tijdens een inspectie Russische of Wit-Russische kentekens zie, dan houd ik het voertuig staande. Op een parkeerplaats onderwerpen wij deze vrachtauto aan een inspectie op de Sanctiewet. Mark: “De inspecteur van de ILT stelt eerst vast welk bedrijf het vervoer verricht. Als dit een Russisch of Wit- Russisch bedrijf is, is dat sowieso al een overtreding. Daarnaast kijkt onze inspecteur of er goederen van of naar (Wit-) Rusland worden vervoerd. Als dat zo is, dan legt onze inspecteur alle informatie vast en stuurt dit door naar de Douane. Zij controleren of het transport van deze specifieke goederen wel of niet is toegestaan.”      

John Berkenbosch,  inspecteur Goederenvervoer, zit in een inspectiebus en kijkt uit het raam.
John Berkenbosch

Over en weer informatie delen

Als recent praktijkvoorbeeld vertelt John over een Litouwse vrachtauto met aanhangwagen die hij heeft geïnspecteerd. “Daarbij stelde ik vast dat deze vrachtauto snijbloemen en potplanten vervoerde van Nederland naar Moskou. Deze informatie heb ik vastgelegd en vervolgens doorgegeven aan de Douane. De Douane heeft onze gegevens in onderzoek genomen.  Als ILT hebben wij dus vooral een signalerende functie als het om de lading gaat. Wanneer we een vrachtwagen van een (Wit-) Russisch bedrijf aantreffen, maken we zelf een boete op. Mark voegt hieraan toe: “Maar het werkt ook andersom; onlangs zocht de Douane contact met ons. Zij hadden 2 voertuigen staande gehouden om de lading te controleren. Bij deze partij bleek de lading niet in strijd met de Sanctiewet. Maar het bedrijf was afkomstig uit Wit-Rusland. Twee van onze inspecteurs zijn ter plaatse gegaan en hebben een boete opgelegd. Daarna zijn deze 2 voertuigen direct teruggestuurd naar Wit-Rusland.”      

Kennis benutten

John loopt al heel wat jaartjes mee en heeft als inspecteur een gevoel bij het inspectiewerk ontwikkeld. Hierdoor weet hij welke vrachtauto's en ondernemingen hij staande moet houden voor een controle. John: “Door mijn kennis en ervaring weet ik ook welke transportondernemingen naar welke landen gaan. Bij de inspecties rondom de Sanctiewet  komt deze kennis goed van pas. Volgend jaar ga ik na 50 jaar werken als inspecteur met pensioen. Ik hoop dat de vrede tegen die tijd, of het liefst nog veel eerder, is wedergekeerd.”

Samenwerking, bevlogenheid en flexibiliteit

Mark zegt tot slot: “Ik vind het waardevol dat wij, ondanks alle hectiek, het toezicht op de Sanctiewet snel vorm hebben weten te geven. Een crisis als deze vergt dat je als inspectie snel nieuwe taken eigen moet maken. Maar wat ik vooral zo bijzonder vind, is om te merken dat actuele gebeurtenissen die zo ver weg lijken toch het werk van onze hele inspectie raken. En sommige taken lijken in de eerste instantie best lastig uitvoerbaar. Desondanks krijgen wij het, dankzij goede samenwerking met interne en externe partijen, toch allemaal voor elkaar.”