Transportinspecties

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport opereren in het hele land. Zij werken vaak samen met politie en andere opsporings- en inspectiediensten.

Bij transportinspecties wordt gekeken of:

  • de chauffeur zich houdt aan de rij- en rusttijden
  • de chauffeur beschikt over de juiste documenten zoals een geldig rijbewijs met code 95, geldig kenteken- en APK-keuringsbewijs, een verklaring van dienstbetrekking en een eurovignet
  • de vervoerder in het bezit is van:
    - een vergunning beroepsvervoer
    - andere verplichte documenten als ritmachtigingen en CEMT-vergunning
  • de vrachtwagen volgens de regels beladen, een vrachtbrief of vrachtdocument aanwezig is en of het voertuig voldoet aan de eisen

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete oplegt bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld.