“Onze uitdaging is goedwillende taxichauffeurs de arbeids-en rusttijden te laten begrijpen.”

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxiondernemers en -chauffeurs de regels voor arbeids- en rusttijden naleven. Oververmoeide chauffeurs vormen immers een risico voor de verkeersveiligheid. Ook kan overtreding van deze regels leiden tot oneerlijke concurrentie. Taxichauffeurs vinden deze regels vaak ingewikkeld; velen weten niet goed hoe ze deze in de praktijk op de juiste manier moeten toepassen. De ILT start daarom een voorlichtingscampagne. Alexandra Knipping is inspecteur personenvervoer. Zij vertelt hoe de ILT met gerichte voorlichting de naleving probeert te verbeteren.    

Alexandra Knipping staat in bedrijfskleding naast een taxi. Ze heeft een folder in haar hand.
Beeld: Tineke Dijkstra

Alexandra “Onze inspecteurs merken tijdens inspecties dat er een groep chauffeurs is, die de regels niet helemaal begrijpt. Daarom geven onze inspecteurs tijdens weginspecties folders aan taxichauffeurs die de regels niet helemaal begrijpen, maar er wel voor openstaan om deze correct toe te leren te passen. Als je bij een controle een overtreding vaststelt, merk je vaak al of de chauffeur bereid is om in gesprek te gaan en om te leren van gemaakte fouten. De goedwillende chauffeur overtreedt regels vaak door onwetendheid, niet omdat hij regels aan zijn laars lapt. Die goedwillende groep willen wij handvatten bieden. Dat doen we, onder andere, met een folder waarin we de belangrijkste regels eenvoudig uitleggen. Dat wil overigens niet zeggen dat we chauffeurs die de regels overtreden, verder laten rijden.”

Lastig te begrijpen

Volgens Alexandra is vooral de wekelijkse rust lastig te begrijpen. “Als je naar de wekelijkse rust kijkt, dan staat er ‘in elke periode van 14 dagen’. Dat betekent dat de berekening elke keer opnieuw start, na een voltooide rust. De regel kijkt dus niet naar maandag tot en met zondag. Wij merken tijdens controles dat chauffeurs deze manier van ‘tellen’ ingewikkeld vinden. Bovendien zijn de regels in 2016 gewijzigd; zelfs ervaren chauffeurs blijken daarvan niet allemaal op de hoogte. We zien die worsteling met de regels zowel bij nieuwe als bij ervaren chauffeurs. Tot slot weet ook niet iedereen dat de regels voor chauffeurs in loondienst en voor zelfstandigen hetzelfde zijn. Tijdens controles merken we dat zelfstandigen denken dat de regels voor de rusttijden niet voor hen gelden. Maar alleen voor chauffeurs in loondienst. Dat is een misvatting.”

Alexandra Knipping, inspecteur personenvervoer, stapt uit een inspectieauto. Ze heeft een folder in haar hand.
Beeld: Tineke Dijkstra

Signalen goed benutten

“Als inspectie doen wij iets met de signalen die ons bereiken en in dit geval waren ze voor ons aanleiding om deze campagne op te starten. Signalen krijgen we door gesprekken tijdens inspecties met taxichauffeurs en -ondernemers. Je hoort dan vaak dat chauffeurs zich graag aan de regels willen houden, maar het lastig vinden. Daarom proberen we deze regels nu zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In de folder staat een QR-code, deze verwijst naar informatie op onze website. Daarnaast maken we meteen van de gelegenheid gebruik om de chauffeur en de ondernemer op andere regels te attenderen. Bijvoorbeeld het juiste gebruik van de Boordcomputer Taxi (BCT).”

Niet alleen handhaven

Volgens Alexandra zal de folder menig doorgewinterde taxichauffeur doen denken aan het zogenaamde taxiboekje. “Dat was een boekje dat we jaren geleden uitdeelden op straat over de regels die toen golden voor de arbeids- en rusttijden. Daar hebben sommige chauffeurs het nu nog over. Fijn dat we weer zoiets hebben. Leuk om ook de andere kant van ons vak te laten zien; dat wij niet alleen handhaven, maar ook voorlichten. ” 

Straatbeeld nabij Den Haag Centraal. Op de voorgrond rijden een paar taxi's, op de achtergrond rijden enkele trams.
Beeld: Tineke Dijkstra

Stip aan de horizon

“We zijn er als inspectie niet om de boeman te spelen en boetes uit te delen. Het is onze taak om de regels te controleren en ons doel is veilig en eerlijk taxivervoer. We registreren tijdens deze campagne nauwkeurig wie we hebben voorgelicht. Later in het jaar gaan wij kijken of deze groep de regels beter naleeft.” Ook komt er volgens Alexandra in de toekomst een regelhulp Taxi op de website van de ILT. “Dit wordt een hulpmiddel waarmee de chauffeur en de ondernemer via een soort stappenplan een antwoord op veel gestelde vragen kunnen krijgen. Met deze inspanningen hoop ik als inspecteur een duidelijke verbetering in de naleving en de verkeersveiligheid te zien.”