“We worden nog weleens aangezien voor flitsers, dat horen we terug op Flitsmeister.”

Verhalen

De ILT is een pilot gestart waarbij zij experimenteert met het op afstand uitlezen van moderne ‘slimme’ tachografen in vrachtwagens en bussen. De tachograaf registreert de rij- en rusttijden van de chauffeur. In 2024 moeten controlerende inspectiediensten in alle EU-lidstaten apparatuur in huis hebben om slimme tachografen op afstand te kunnen uitlezen. Jeffrey Geesdorp, senior inspecteur Goederenvervoer Weg, en zijn collega’s hebben daarom een uitdaging. Zij staan, in het kader van een pilot, al enkele maanden regelmatig langs de snelweg om nieuwe apparatuur te testen. “De nieuwe apparatuur gaat ons helpen in  de aanpak van tachograaffraude” 

We zien twee mannen van de inspectie goederen vervoer langs de kant van de snelweg staan.\
De mannen praten met elkaar: 
Ja! 
Die rijdt zonder kaart. 
Een rijder zonder kaart. 
Ja.
Da\'92s een leuke.
JEFFREY GEESDORP / Senior Inspecteur Goederenvervoer Weg:\
Wat we hier zien is apparatuur om slimme tachografen mee te gaan testen.\
Slimme tachografen, dus een vervanging van de huidige tachograaf.\
Met extra functionaliteit. We hebben nu drie verschillende sets van apparatuur om de slimme tachograaf mee uit te lezen. Op de achtergrond zie je een \
collega bezig met de apparatuur. En daarmee kunnen we op afstand gegevens van de tachograaf uitlezen. Denk aan het rijden zonder kaart, denk aan rijsnelheid nul terwijl hij voorbij rijdt. Dat zijn allemaal signalen die kunnen duiden op manipulatie van de tachograaf.\
Dit geldt puur voor de pre-selectie van voertuigen. Op dit moment is er nog steeds geen overtreding. De collega die verderop staat die vangt het voertuig af\'85\
Die neemt het mee voor de controle. En daar wordt bepaald of \
het een overtreding betreft.\
Dat zou interessant kunnen zijn voor rijden zonder kaart.\
Nou, DSRC is er met name voor bedoeld om gericht te gaan controleren.\
Dus eigenlijk alleen de voertuigen selecteren voor de controle waar wat mee is.\
En de goeie voorbij laten gaan.\
PIETER KOSTER / Inspecteur Goederenvervoer Weg: Dit device gebruiken wij om de DSRC van de vrachtwagens uit te kunnen lezen voor de actuele status van de tachograaf; huidige snelheid, tijdstempel en de actuele status van de bestuurderskaart en of de activiteit van het voertuig ook \'91rijden\'92 is.\
Vanaf 20 augustus 2024 geldt een wettelijke verplichting voor de Europese lidstaten om hun controle-instanties te voorzien van apparatuur om op afstand te kunnen uitlezen.\
Deze apparatuur helpt ons in onze strijd tegen tachograaffraude.\
Meer weten? Ga naar www.ilent.nl}}}

Jeffrey Geesdorp staat naast een inspectie bus. Achter de bus staat een witte vrachtwagen.

Dinsdagochtend 10.00 uur. Jeffrey en zijn 2 collega’s staan langs de snelweg met verschillende apparatuur aan de vangrail. Jeffrey: “Deze pilot is voor ons allemaal een hele bijzondere ervaring: we testen verschillende systemen waarmee we op afstand tachografen van vrachtwagens en bussen uit kunnen lezen. Sinds juni 2019 worden nieuwe tachograafplichtige voertuigen voorzien van een slimme tachograaf. Daarin zit een nieuwe functionaliteit: Dedicated Short Range Communication (DSRC) die op afstand uitlezen mogelijk maakt.” 

Test verschillende DSRC-apparatuur

Sinds begin 2021 heeft de ILT 3 sets DSRC-apparatuur van verschillende aanbieders uit Nederland, Polen en België. "Doel van deze pilot is om DSRC-apparatuur te testen, tijdens uiteenlopende omstandigheden. Denk hierbij aan drukte in het verkeer en slechte weersomstandigheden. We willen hierbij kennis en ervaring opdoen. We moeten natuurlijk weten of de opgehaalde data betrouwbaar en volledig zijn. Tijdens deze tests vergelijken wij de apparatuur. Wij focussen ons daarbij vooral op de betrouwbaarheid en volledigheid van de data en de technische werking. We testen op 2 manieren. Vandaag testen we statisch; van achter de vangrail. Maar dat kan ook vanaf een viaduct. Later deze week testen we dynamisch; al rijdend.” 

Jeffrey Geesdorp staat naast een inspectie bus aan de kant van de weg. Achter hem staat een andere ILT-inspecteur. Samen voeren ze een controle uit.

Persoonlijke veiligheid waarborgen

“We besteden ook aandacht aan de persoonlijke veiligheid van de inspecteur tijdens de dynamische controles. De inspecteur moet op basis van DSRC-data al rijdend voertuigen selecteren; dit mag uiteraard niet leiden tot onveilige situaties in het verkeer. Een belangrijk criterium bij de keuze voor de DSRC-apparatuur is dat deze de inspecteur helpt bij selecteren van voertuigen, zonder dat de aandacht voor het verkeer verslapt.”

Verschillende data

"Met DSRC krijgen we gegevens uit de tachograaf te zien over het gebruik van de bestuurderskaart en de actuele rijsnelheid. Als de tachograaf bijvoorbeeld een rijsnelheid van 0 aangeeft, dan kan dit duiden op fraude. Het rijden zonder kaart duidt vaak op het verdoezelen van rijtijden waarin de chauffeur eigenlijk had moeten rusten.” 

Focussen op de overtreders

“We selecteren voertuigen op basis van deze gegevens voor een fysieke controle. Hierdoor kunnen we goedwillende ondernemers en chauffeurs met rust laten. Daardoor kunnen we onze tijd en aandacht stoppen in de overtreders. De eerste successen zijn inmiddels een feit: het gebruik van DSRC-apparatuur heeft al geleid tot vastgestelde overtredingen, zoals het rijden zonder geldige bestuurderskaart.”  

Mens en techniek

“Deze pilot is geslaagd als wij de verkeersveiligheid kunnen vergroten. Als wij de sector kunnen bedienen door onderlinge concurrentieposities van vervoersondernemers te bewaken. En als we de werkomstandigheden van chauffeurs weten te verbeteren. We trekken 2021 uit voor de DSRC-pilot, met een eventuele uitloop naar 2022. Daarna besluiten we voor welke aanbieder van DSRC-apparatuur wij gaan kiezen. Zo komen wij in augustus 2024, als de wettelijke verplichting van kracht wordt, goed beslagen ten ijs.
Ondertussen onderzoeken we hoe we DSRC in kunnen passen, in de dagelijkse routine van de inspecteur. Beter gezegd: hoe we DSRC ideaal weten te combineren met het andere selectiemiddel: de inspecteur met zijn expertise en ervaring. Het zal een samenwerking worden tussen mens en techniek, waarbij beiden elkaar weten te versterken.”