“Het is uit nood geboren. Maar ook na corona houden wij de nieuwe manier van opleiden vast.”

Verhalen

Het team Personenvervoer over de weg van de ILT heeft de afgelopen periode een flinke groei doorgemaakt; 10 nieuwe inspecteurs stroomden in. Normaal gesproken krijgen nieuwe inspecteurs een ‘training on the job’, tijdens taxi-inspecties op straat. Maar door corona is dat nu niet mogelijk. Het team brainstormt over een oplossing: hoe kunnen we veilig de nieuwe inspecteurs inwerken en ze toch de praktijk laten oefenen? Teamleider Ron Rijntjes vertelt hoe waardevol hun ingeving, ook met een blik op de toekomst, blijkt te zijn: “Een ware eyeopener”.

Woensdagochtend 09.30. In een parkeergarage in Utrecht komen een groep nieuwe en een groep ervaren inspecteurs samen. Deze dag staat weer in het teken van simulatieoefeningen Taxi. In samenwerking met twee taxibedrijven gaan zij vandaag aan de slag met praktijkcases. Eerder hebben de nieuwe collega’s een theorie-opleiding gedaan, nu kunnen zij de opgedane kennis toepassen tijdens simulaties van controles met een ‘echte’ taxichauffeur en een ‘echte’ taxi. Ron: “Die praktijktraining is essentieel, de theoretische opleiding alleen is niet voldoende om het zeer specialistische werk goed te leren”.


RON RIJNTJES, TEAMLEIDER TOEZICHT PERSONENVERVOER: We zijn op dit moment bezig met simulatiecontroles om nieuwe inspecteurs op te leiden voor het taxivak. 
Op dit moment zijn aanwezig een taxibedrijf en de taxichauffeur, een ervaren inspecteur, die de mensen het vak moet gaan leren, en drie nieuwe inspecteurs.

We zijn hier bezig met een oefening om een echte taxicontrole na te bootsen. Waarbij we door middel van een simulatie een taxichauffeur controleren op zijn chauffeurskaart, de ondernemingen met de vergunning en de BCT uitlezen door middel van de arbeids- en rusttijden en daar een analyse op uitvoeren.

We doen dit, omdat we de afgelopen periode tien nieuwe inspecteurs hebben aangenomen.En het is de bedoeling in deze coronaperiode om de inspecteurs toch op een hoog niveau op te kunnen leiden. En normaal gesproken doen we dat door middel van training on the job. Dat is nu in deze coronaperiode niet mogelijk. En tijdens deze simulatiecontrole 
zorgen we ervoor dat ze goed voorbereid de weg op kunnen.

Deze simulatie is bijzonder, omdat er twee taxiondernemingen meewerken aan deze simulatiecontroles. Bedrijven die hieraan meewerken, omdat ze het van belang vinden dat de Inspectie op een goede manier kan controleren. En dat ook bedrijven die zich niet goed aan de regelgeving houden gecontroleerd kunnen gaan worden. En dat is goed voor de eerlijke concurrentie in de markt.

We doen dit nu door een simulatiecontrole. Omdat we willen voorkomen dat de chauffeur en de onderneming in deze coronatijd, waar toch al minder werk is, extra worden belast.

TEKST: Meer weten? www.ilent.nl 
Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport copyright 2021

Behoefte van nieuwe inspecteur staat centraal

Volgens Ron kijkt de ILT bij de invulling van de simulatiecontroles vooral naar de leerbehoefte van de nieuwe inspecteurs. “In rollenspellen controleren de nieuwe inspecteurs documenten en de Boordcomputer Taxi (BCT). Maar er is ook aandacht voor benaderingstechnieken voor voertuigen en taxichauffeurs. Bij de casussen kijken wij naar hoe de aspirant-inspecteurs de geleerde theorie in praktijk brengen, hoe ze contact maken, samenwerken en of zij dezelfde werkwijze hanteren. Natuurlijk allemaal veilig binnen de coronaregels. Zo is er een waarnemer (ervaren inspecteur) aanwezig die de verplichte coronamaatregelen in de gaten blijft houden. Deze inspecteur neemt geen deel aan het opleidingsproces.”

Planmatig werken

“We passen vooraf, tijdens en achteraf steeds de PDA-cyclus toe. We beginnen met (Plan) het plannen van de casus door de begeleider(s) in samenwerking met de inspecteurs. Hierna (Do) voeren we de casus praktisch uit. Na de casus (Check) evalueren we hoe de casus is verlopen, hierna vindt de laatste stap plaats (Act). Daarbij stellen we vast hoe het beter kan. Dan begint de cyclus weer van voor af aan. Doordat we werken in een geconditioneerde omgeving is er ruim de tijd voor uitleg en bespreking tijdens de uitvoering van de casus. Dat is tijdens echte controles op straat natuurlijk niet mogelijk. Door deze manier van werken kunnen we de nieuwe inspecteurs, sneller en op een betere manier opleiden.”

Blik op de toekomst

Volgens Ron zijn de simulatieoefeningen een groot succes: “Zowel de nieuwe inspecteurs als de begeleiders ervaren deze manier van opleiden en leren als heel positief. Hoewel geboren uit noodzaak door de coronamaatregelen, zijn we er toch al heel snel achter gekomen dat deze manier van opleiden ook prima toepasbaar is in de ‘normale’ tijd. We gaan deze manier van opleiden dan ook zeker verder doorontwikkelen en blijven gebruiken.”