ILT-IOD jaarverslag 2023 gepubliceerd

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) is de gespecialiseerde milieuopsporingsdienst van Nederland. De ILT-IOD richt zich op georganiseerde criminaliteit met vaak (internationale) financiële constructies en handelsstromen. Zonder ingrijpen van de overheid zou uiteindelijk onherstelbare schade ontstaan aan mens, milieu en maatschappij

Twee inspecteurs met de tekst ILT IOD op de rug van hun jas lopen een bedrijfspand uit met ordners onder hun arm.

In 2023 is de ILT-IOD uitgebreid van 70 naar 132 medewerkers, wat heeft geleid tot meer onderzoekscapaciteit en een betere informatiegestuurde werkwijze. Er is veel geïnvesteerd in samenwerking met andere diensten, zoals de politie en omgevingsdiensten, bijvoorbeeld in de gezamenlijke aanpak van stookolie om schadelijke emissies te voorkomen.

ILT-IOD voerde ongeveer 20 onderzoeken uit, waaronder enkele grote onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Ook kleinere onderzoeken, zoals fraude met energielabels, hadden maatschappelijke impact.

Meer over deze onderzoeken en andere activiteiten van de ILT-IOD in 2023 leest u in het jaarverslag ILT-IOD 2023.