Eén Europese testmethode voor houtkachels nodig voor schonere leefomgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) pleit voor één Europese testmethode voor houtkachels, zodat beter toezicht mogelijk is. Dit draagt bij aan een schonere leefomgeving. Door de hoge energieprijzen is houtstook de afgelopen jaren toegenomen. De rook van een houtvuur bevat echter schadelijke stoffen zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. Dit zorgt voor ongezonde lucht binnen- en buitenshuis met gezondheidsklachten en luchtvervuiling tot gevolg.

Houtkachel

Daarom moeten houtkachels voldoen aan de uitstooteisen in de Europese richtlijn voor ecodesign. Uit literatuuronderzoek door TNO in opdracht van de ILT blijkt dat de verschillende testmethoden in de richtlijn leiden tot verschillende uitstootwaarden. Hierdoor is het lastig te bepalen of een houtkachel mag worden verkocht en wordt goed toezicht op de verkoop bemoeilijkt.

Verkoopverbod

Doordat de Europese richtlijn verschillende testmethoden toestaat, is het lastig voor de ILT om te bepalen of een houtkachel voldoet aan de eisen voor ecodesign. Toch controleert de ILT dit jaar of nieuwe houtkachels die op de Nederlandse markt worden aangeboden, voldoen aan de regels. De inspectie treedt op tegen importeurs van houtkachels, waarvan niet kan worden aangetoond dat de fabrikant de kachels heeft laten beoordelen op de eisen voor ecodesign. Voor houtkachels die duidelijk niet aan de eisen voldoen, legt de inspectie een verkoopverbod op.

Schonere leefomgeving

Moderne houtkachels die wel aan de eisen voldoen, hebben een betere luchttoevoer. Dit zorgt voor een volledigere verbranding met minder uitstoot van schadelijke stoffen en een hoger warmterendement. In tegenstelling tot oude houtkachels dragen ecodesign houtkachels wel bij aan een schonere leefomgeving en minder energieverbruik. Daarbij is het belangrijk dat de houtkachel goed wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur en dat er wordt gestookt op verantwoorde wijze. Denk hierbij aan het gebruiken van schoon en droog hout, op de juiste manier aansteken en niet stoken onder bepaalde weersomstandigheden. Meer informatie over houtstoken is te vinden op de website van Milieu Centraal

Toezicht ILT

Vanuit de Wet milieubeheer en de Europese regelgeving houdt de ILT toezicht op de naleving van de eisen voor ecodesign voor onder meer verlichting, verwarmingsapparatuur en huishoudelijke elektronische apparaten. Ecodesign maakt het mogelijk om de schadelijke milieueffecten van een product te beperken.

Om het toezicht op de eisen voor ecodesign in Europa te verbeteren, ondersteunt de Europese Commissie samenwerkingsprojecten. De ILT neemt met andere Europese toezichthouders deel aan de gezamenlijke actie EEPLIANT4, waarbij houtkachels in diverse Europese landen zullen worden getest. Bij de beoordeling van de Nederlandse testresultaten houdt de ILT rekening met de bevindingen van TNO.