Historische zeilschepen veiliger na extra onderzoek

Sinds eind januari hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de keuringsinstanties op 202 schepen een aanvullend onderzoek naar mast en tuigage uitgevoerd. Veel schepen, 115 in totaal, zijn aan het begin van het vaarseizoen klaar om de zeilen te hijsen en uit te varen. Een klein aantal daarvan vaart met tijdelijke restricties, andere schepen zijn binnen afzienbare tijd gereed om uit te varen.

Een aantal schepen, 17 in totaal, heeft op dit moment een gebruiksverbod opgelegd gekregen. Deze schepen hebben hun tuigboek niet ingeleverd voor 1 april of het aanvullend onderzoek niet afgerond voor 15 april.

Lex Borst, projectleider van het aanvullend onderzoek bij de ILT, is blij dat veel schepen inmiddels weer het water op kunnen. “In eerste instantie schrokken de inspecteurs van de bevindingen aan boord. Rondhouten die verrot waren, tuigage dat niet voldeed en sterkteberekeningen die ontbraken. Heel veel van die gebreken waren gelukkig snel te verhelpen.”

Normen

Wat voor Borst als een paal boven water staat is dat schippers, eigenaren, de brancheorganisatie, keuringsinstanties en inspecteurs van de ILT er alles aan hebben gedaan om de bruine vloot veiliger te maken. “Het is een bijzonder intensief traject geweest waarbij we zaken zijn tegengekomen die je vooraf niet kunt overzien: algemeen geldende voorschriften die verouderd blijken, en ook schepen die in de loop der jaren zo zijn aangepast dat er geen goede normen meer voor zijn. Daar moeten het ministerie, de ILT en de sector mee aan de slag binnen de EU en in de toekomst moeten we daar ook alerter op zijn.”

Vertrouwen

Paul van Ommen van de vereniging voor beroepschartervaart (BBZ) voegt toe dat de intensieve samenwerking tussen schippers, keuringsinstanties en de ILT heeft geleid tot meer kennis en verdieping over tuigages. “We hebben voor het eerst gewerkt met het nieuwe tuigboek. Dit boek moet de bemanning helpen om beter zicht te houden op de staat van de tuigage, de inspectie en het onderhoud. Het is ook een belangrijk middel om de keuringen van de tuigages gestructureerder en gerichter uit te voeren. Dat helpt om het vertrouwen in het certificeringsproces te herstellen voor schippers én passagiers. Kortom, met dit aanvullende onderzoek hebben we niet alleen de schepen beter in beeld gekregen, maar ook het keuringsproces.”

Taskforce

Veiligere schepen én schepen met de juiste certificaten was het doel van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) na diverse ongelukken in eerdere jaren. Dat leidde afgelopen najaar tot de oprichting van een taskforce met topambtenaren van het ministerie van IenW, de brancheorganisatie BBZ en de keuringsinstanties, waar de ILT ook aan deelneemt. De taskforce heeft verschillende aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgepakt, waaronder het bijzondere aanvullend onderzoek op 230 historische zeilschepen voor meer dan 12 passagiers.