ILT schorst Eurovergunning busonderneming

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de communautaire vergunning (Eurovergunning) geschorst van een busonderneming in het noorden van het land. De busonderneming mag de komende 6 maanden geen personenvervoer verrichten. Ook is de vervoersmanager van de onderneming ongeschikt verklaard.

Dit betekent dat de manager 2 jaar lang niet als vervoersmanager mag werken en opnieuw het examen vakbekwaamheid moet halen. Deze sancties vloeien voort uit het ERRU-onderzoek dat de ILT bij deze busonderneming verrichtte. Het is de eerste keer dat dit onderzoek nodig was in Nederland.

Meer dan 50 overtredingen

Tijdens één weginspectie constateerde de ILT bij deze busonderneming meer dan 50 overtredingen van de regels voor de rij- en rusttijden. Deze overtredingen zijn onherroepelijk geworden. Beroep of bezwaar is niet meer mogelijk en er zijn strafpunten aan de onderneming en vervoersmanager toegekend. De busonderneming overschreed daardoor in één keer het strafpuntenmaximum.

Dit was voor de ILT aanleiding om een ERRU-onderzoek uit te voeren. Bij een ERRU-onderzoek kijkt de inspectie verder dan alleen naar het aantal strafpunten. Er wordt ook gekeken naar verwijtbaarheid en structurele maatregelen die moeten voorkomen dat het bedrijf nieuwe overtredingen pleegt. Het onderzoek is gericht op een eventueel herstel van het vertrouwen, omdat een bedrijf in de tussentijd wellicht dergelijke maatregelen heeft genomen. Uit het ERRU-onderzoek bij deze busonderneming bleek dat het om verwijtbaar gedrag ging. Ook waren er in de tussentijd geen maatregelen genomen om de naleving van de vervoerswetgeving te verbeteren.

Betrouwbaarheid is vereist

Ondernemers in het beroepsgoederen- en busvervoer hebben een Eurovergunning nodig om hun werk te mogen uitvoeren. Eén van de voorwaarden is dat de vervoerder en de vervoersmanager van de transport- of een busonderneming betrouwbaar zijn. Nederlandse transport- en busondernemingen en vervoersmanagers krijgen bij ernstige overtredingen strafpunten. Afhankelijk van de grootte van een onderneming wordt een strafpuntenmaximum vastgesteld, de drempelwaarde. Bij teveel strafpunten riskeren zij een onvoldoende beoordeling van hun betrouwbaarheid.

Europese gegevensuitwisseling via ERRU

Sinds 1 april 2021 registreert de ILT onherroepelijke sancties (zogenoemde ERRU-feiten) in het bus- en wegvervoer in een nationaal register. Het gaat hier om sancties die de ILT aan Nederlandse en andere Europese transport- of busondernemingen oplegt. Europese landen wisselen informatie over deze overtredingen uit via het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dankzij de Europese gegevensuitwisseling heeft de aanpak van misstanden in de transportsector meer effect.

Melding van registratie

Ondernemers krijgen een melding als er voor het eerst een overtreding is geregistreerd in het ERRU-register en ook als zij op de helft van de drempelwaarde zitten. Tussentijds kunnen ondernemingen hun strafpuntenaantal opvragen bij de ILT. Tussentijds inzicht kan een positief effect hebben op het nalevingsgedrag.

Toezicht ILT

De ILT zet zich in voor veilig, duurzaam en betrouwbaar goederen- en busvervoer en voor eerlijke concurrentie tussen ondernemers. Het personenvervoer over de weg moet veilig zijn voor de passagiers, de chauffeurs en de overige weggebruikers. Daarvoor is het belangrijk dat chauffeurs bekwaam, uitgerust en betrouwbaar zijn en de voertuigen op een correcte wijze worden gebruikt en ingezet.

Daarom houdt de ILT toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van de chauffeurs en ondernemingen, de naleving van rij- en rusttijden en de aanwezigheid van de juiste vergunningen voor het uitvoeren van personenvervoer. Ook controleert de ILT of voertuigen zijn goedgekeurd voor het vervoer van personen.