Weinig overtredingen bij controle biocidengebruik papierindustrie

Uit recente inspecties blijkt dat papierproducenten zich in het algemeen goed houden aan de voorschriften voor het gebruik van biociden. Dat blijkt uit controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft bij 12 bedrijven gecontroleerd of zij zich aan de regels houden bij het gebruik van biociden voor slijmbestrijding in het proceswater.

Twee medewerkers inspecteren een gigantische rol papier in een papierfabriek

Van de 12 geïnspecteerde bedrijven gebruiken er 7 biociden voor dit doel. Er werden enkele kleine overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een juist etiket op grootverpakkingen. De betrokken bedrijven hebben deze tekortkomingen inmiddels opgelost en voldoen nu geheel aan de regelgeving.

Milieuschade voorkomen

De ILT blijft toezien op het juiste gebruik van biociden in de papierindustrie om zo milieuschade te voorkomen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) schrijft voor dat biociden alleen gebruikt mogen worden zoals toegestaan in de toelatingen.

Bewust van risico’s

De papierindustrie is een sector die veel water gebruikt en biociden inzet om slijmvorming door bacteriën tegen te gaan. De resultaten tonen aan dat de gecontroleerde bedrijven zich bewust zijn van de risico's en maatregelen nemen om milieuschade te voorkomen.