NBKB gaat weer keuren

De schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is door de Raad van Accreditatie opgeheven. Op de website van de Raad van de Accreditatie staat het NBKB weer vermeld als een instelling voor technische inspecties. Nu het NBKB als keuringsinstantie weer in bedrijf is, kan een begin worden gemaakt met het wegwerken van de achterstanden, zo stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT heeft al 2 keer tijdelijke certificaten verleend aan schepen die door het NBKB waren gekeurd en waarvan het certificaat binnenkort afliep. Dat is een maatregel die eenmalig kan plaatsvinden. Daarna moet een schip gekeurd worden door een keuringsinstantie.

Knelpunten

De extra keuringscapaciteit die beschikbaar komt met het opheffen van de schorsing van NBKB is dan ook zeer welkom. De verwachting is niet dat alle achterstanden in een oogwenk zijn opgelost. De keuringscapaciteit van NBKB is kleiner geworden en door de schorsing zijn er achterstanden in keuringen ontstaan. De ILT blijft, samen met de brancheorganisaties en keuringsinstanties, overleggen om knelpunten op te lossen zodat schepen niet stil komen te liggen.

Binnenvaart

De Raad van Accreditatie schorste het NBKB in oktober 2023. Het NBKB kreeg een half jaar de tijd om de geconstateerde problemen op te lossen. In de tussentijd mocht het keuringsbureau geen keuringen verrichten. Het ging hierbij om alle soorten schepen in de binnenvaart: van motortankschepen, sleepboten, historische zeilschepen tot passagiersschepen.

Marktaandeel

Met een marktaandeel van 62% en ruim 7.900 binnenvaartschepen die in de afgelopen jaren zijn gekeurd door het NBKB, ontstond de vrees dat niet alle schepen tijdig gekeurd konden worden. De ILT heeft daarom de certificaten van diverse schepen eenmalig met een half jaar verlengd.