ILT constateert betere naleving regels vervoer gevaarlijke stoffen door dierenklinieken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert een verbeterde naleving van de regels voor het wegtransport van diagnostisch materiaal en infectueus afval door dierenklinieken, -ziekenhuizen en -crematoria. Dergelijk materiaal en afval moeten voldoen aan (inter)nationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Zo worden er eisen gesteld aan de verpakking, etikettering, opleiding van personeel en begeleidende (vervoers)documenten.

Bordje met biohazard teken en het cijfer 6

Eerder dit jaar bleek tijdens inspecties dat diagnostische monsters niet op de juiste manier werden verpakt en gekenmerkt en dat personeel niet was opgeleid. Maar ook dat bij het vervoer van infectueus afval geen vervoerdocument werd meegegeven. Omdat het gaat om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu, is het belangrijk dat het transport zo veilig mogelijk en in lijn met de geldende voorschriften plaatsvindt.

Onbekend met regels

Uit gesprekken met de sector bleek dat onbekendheid met de geldende regels aan de basis lag van de tekortkomingen. Op aangeven van de ILT heeft inmiddels een groot deel van de sector diverse verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor wordt diagnostisch materiaal en infectueus afval op een juiste en veilige manier over de weg vervoerd en is het risico op incidenten verkleind. In 2024 gaat de ILT steekproefsgewijs de naleving van deze regels opnieuw controleren.

Toezicht ILT

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen: op het vervoer zelf, het laden/lossen en de wijze van verpakken. Met haar toezicht wil de inspectie ervoor zorgen dat het vervoer zo min mogelijk gevaar, schade of ernstige hinder oplevert voor mens, dier en milieu.

De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet vervoer van gevaarlijke stoffen (Wvgs) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs). De internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) zijn bindend in alle landen die de overeenkomst hebben ondertekend. In Nederland is het ADR opgenomen in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).