Maatregelen vanuit inspectie voor binnenvaartsector na schorsing NBKB

Op 26 oktober is de accreditatie van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) door de Raad voor Accreditatie geschorst. Het NBKB mag sindsdien geen onderzoeken meer uitvoeren in de binnenvaart. Er zijn vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aantal maatregelen genomen zodat zo min mogelijk schepen de komende tijd zonder certificaat komen te zitten. De veiligheid van schepen blijft voorop staan.

De schorsing van het NBKB heeft implicaties voor de binnenvaartsector. Dit treft schippers die in een certificeringtraject zitten bij het NBKB of hier in de komende maanden mee hadden willen starten. Vanaf het moment dat de schorsing bij de ILT bekend was, is de ILT in gesprek gegaan met relevante partijen om te zoeken naar oplossingen.

Situatie in de markt

Ruim 7900 binnenvaartschepen vallen onder keuring van het NBKB (marktaandeel van 62%). Dit gaat om alle soorten schepen in de binnenvaart. Van bijvoorbeeld motortankschepen, sleepboten, historische zeilschepen tot passagiersschepen. De overige keuringsinstanties hebben onvoldoende capaciteit om alle schepen op te vangen, maar hebben wel aangegeven zich te willen inzetten om extra keuringen uit te voeren. In Nederland zijn er naast keuringsinstanties ook drie klassenbureaus actief. Zij hebben aangegeven niet of nauwelijks extra capaciteit beschikbaar te hebben.

Maatregelen

Er zijn een aantal maatregelen om te voorkomen dat schepen op korte termijn zonder geldig certificaat komen te zitten. 

  • Het NBKB mag geen onderzoeken en keuringen meer uitvoeren zolang het niet over een accreditatie beschikt. Het NBKB mag nog wel administratieve werkzaamheden verrichten. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van eigenaar of adres. 
  • Schippers waarvan het schip nog in onderzoek was bij NBKB of dit aankomende maanden wilden regelen, worden aangeraden zich te melden bij andere keuringsinstanties. Deze instanties willen zich maximaal inspannen om extra keuringen uit te voeren. De ILT gaat hierover met de andere keuringsinstanties in gesprek. 
  • De mogelijkheid wordt ook bekeken om in bijzondere gevallen het certificaat voor een periode van 6 maanden te verlengen. 
  • Het NBKB mag nog certificaten afgeven voor dossiers waarvan de volledige keuring is uitgevoerd. Om de veiligheid te garanderen gaat dit onder regie van de ILT die een extra beoordeling uitvoert op de uitgevoerde keuringen. 

Schorsing NBKB

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het NBKB voor een periode van maximaal 6 maanden geschorst. Binnen een halfjaar moet het NBKB aantonen dat de door de RvA geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost. De RvA controleert dit en spreekt zich dan opnieuw uit.