ILT en LVNL wisselen gegevens luchtruimschenders uit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan voortaan registraties delen van luchtvaartuigen die een luchtruimschending hebben begaan in het Nederlandse luchtruim. Doel is het terugdringen van het hoge aantal schendingen door de general aviation (kleine luchtvaart).

Klein propeller sportvliegtuig in de lucht.

De samenwerking tussen LVNL en de ILT maakt het voor de ILT nu ook mogelijk om luchtruimschendingen te onderzoeken en waar nodig actie te nemen. Na een luchtruimschending onderzoekt LVNL de oorzaak en wanneer mogelijk, interviewt ook de gezagvoerder (Pilot in Command - PIC). De inspectie zal de eigenaren van de betrokken luchtvaartuigen, zoals geregistreerd in het Luchtvaartuigregister, aanschrijven. Op verzoek kan de ILT aanvullende informatie zoals radarplots van LVNL ontvangen. Deze samenwerking is onderdeel van de Taskforce airspace infringements, waarin de ILT, LVNL, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Militaire Luchtvaartautoriteit, Commando Luchtstrijdkrachten van Defensie en vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart samenwerken.

Veiligheidsbewustzijn verhogen

Door zowel de vlieger als de eigenaar van het luchtvaartuig te benaderen en te informeren over het voorval, willen de ILT en LVNL het veiligheidsbewustzijn op het gebied van luchtruimschendingen verhogen en het aantal (ernstige) luchtruimschendingen verlagen. Maar bij vermoeden van opzet, grove nalatigheid en/of herhaling kan de ILT handhavend optreden. De ILT en LVNL evalueren de (impact van de) samenwerking jaarlijks.

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst staat welke gegevens worden uitgewisseld, hoe de gegevensuitwisseling plaatsvindt, hoe de gegevens gaan worden gebruikt, hoe de gegevens worden opgeslagen en hoe er eventueel wordt gehandhaafd. Ook hoe het zorgvuldig omgaan met de gegevens is gewaarborgd, is in de overeenkomst opgenomen.

Tijdelijk gebied met beperkingen

Vorige maand stelde de ILT een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) in voor het grootste deel van het luchtruim onder de Schiphol TMA-1 (Terminal Control Area) om luchtruimschendingen tegen te gaan. Het instellen van deze TGB is in de Taskforce tot stand gekomen en verplicht piloten die dit gebied binnen vliegen, de transpondercode 7020 te voeren en continu de radiofrequentie 124.300 MHz van Amsterdam Information uit te luisteren.