Controledagen overbelading vrachtwagens in Limburg

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert regelmatig op verschillende locaties in Nederland op overbelading van vrachtwagens. Afgelopen week controleerde de ILT op 3 locaties in de regio Limburg. De inspectie richtte zich vooral op vervoerders van losse (grond)stoffen zoals zand, grond en grind, het zogenaamde kippervervoer. Om oneerlijke concurrentie en schade aan wegen of bruggen te voorkomen en voor een betere verkeersveiligheid, is het belangrijk dat vrachtwagens niet te zwaar zijn beladen.

Vrachtwagen rijdt op weegbrug voor controle van het laadgewicht.
Foto ter illustratie

Meeste vrachtwagens goed beladen

Net als in 2021 hield de ILT vorige week 2 controledagen. Sander Bijkerk, inspecteur bij de ILT: “Dat er dit jaar 70 van de 85 gecontroleerde vrachtwagens correct waren beladen, vind ik wel een indicatie dat transportondernemingen het belang hiervan zien. Hetzelfde geldt voor de chauffeurs; een controle kost hun natuurlijk tijd. Maar ze weten ook dat te zware vrachtwagens schadelijk zijn voor het wegdek en de concurrentieverhoudingen binnen de sector.”

Overtredingen

De inspecteurs constateerden 8 overtredingen, waarvan 6 in verband met overbelading. Eén vrachtwagen woog 80.850 kilo in plaats van de maximaal toegestane 50.000 kilo. De vrachtwagen was dus 61% te zwaar beladen. Deze vrachtwagen is direct stilgezet en mocht pas weer doorrijden nadat het teveel aan lading (30.850 kilo) was overgeladen op een lege vrachtwagen. Voor deze overtreding is een proces-verbaal opgemaakt. In een ander geval bleek de vrachtwagen op de trekas 31% te zwaar beladen te zijn; ook hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt. Pas nadat de transportonderneming een andere trekker had laten komen en de lading aan deze trekker was gekoppeld, kon de lading door naar de ontvanger.

De overige overtredingen waren 2 chauffeurs die zonder geldige en verlopen Code 95 reden. Beiden mochten niet verder rijden; hun werkgevers stuurden een andere chauffeur om de vracht verder te vervoeren. Ook bleek bij 1 vrachtwagen de tachograaf kapot te zijn. Deze moet binnen 7 dagen zijn gerepareerd, anders krijgt de transportonderneming alsnog een proces-verbaal.

Sector gebaat bij naleving

De controles zijn onderdeel van het programma Slim en veilig goederenvervoer over de weg. Om een betere naleving van de regels te stimuleren, voert de ILT ook regelmatig gesprekken met transportondernemers en opdrachtgevers. Bijkerk: “Controles, waarschuwingen en handhavend optreden, leiden niet altijd tot een gedragsverandering. We merken dat het belang van op een juiste manier beladen duidelijker wordt zodra we hierover met de sector in gesprek gaan. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, dan dragen ze zelf ook bij aan een gelijk speelveld in de transportsector. Inmiddels hebben meerdere opdrachtgevers een intentieverklaring getekend, waarmee ze aangeven zich te houden aan de wettelijk toegestane normen voor belading.”

Data-analyse vooraf

Voorafgaand aan de controledagen heeft de ILT de resultaten van vorig jaar en de weegbrugdata van diverse bedrijven in Limburg geanalyseerd. “Dankzij deze analyse - eigenlijk een vorm van digitale inspectie - konden we ter plekke gerichtere controles uitvoeren. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus op een juiste manier hun voertuig beladen, laten we met rust. Maar voor bedrijven die hun vrachtwagens regelmatig te zwaar beladen, hadden we extra aandacht tijdens de controledagen”, aldus Bijkerk.