ILT waarschuwt jongeren voor gebruik illegale taxi’s

Een kwart van de jongeren maakt weleens gebruik van een illegale taxi. Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze ‘snorders’ gebruiken zij voornamelijk omdat deze goedkoper zijn dan officiële taxi’s. Naast risico’s voor passagiers, vormen snorders oneerlijke concurrenten voor legale taxibedrijven. Voor de ILT ontwikkelde TeamAlert een aanpak om het gebruik van snorders onder jongeren te ontmoedigen.

Beeld uit video over snorders; illegale taxies.
Beeld: TeamAlert
TeamAlert

Naast de legale taxi’s zijn er in Nederland ook illegale taxi’s actief, onder meer in het uitgaansleven en bij evenementen en festivals. Deze taxi’s, ook wel snorders of zwarte taxi’s genoemd, hebben geen officiële vergunning voor taxivervoer. Passagiers kunnen snorders aan een aantal kenmerken herkennen. Zo hebben ze geen chauffeurskaart, boordcomputer of blauw kenteken op hun auto. En meestal bieden deze illegale chauffeurs de taxiritten goedkoper aan dan legale taxichauffeurs.

Risico’s illegale taxi’s

Mensen die zich laten vervoeren door een illegale taxi lopen verschillende risico’s. Zo is een snorder niet verzekerd bij vervoer van personen. Bovendien weet je als klant vaak niet bij wie je instapt en of het voertuig veilig is. Illegale taxi’s vormen daarnaast oneerlijke concurrentie voor legale taxibedrijven en -chauffeurs.

Onderzoek: snorder “makkelijk en goedkoop”

Omdat TeamAlert veel ervaring heeft met campagnes voor jongeren als het gaat om verkeersveiligheid vroeg de ILT hen om onderzoek te doen naar de beweegredenen bij jongeren om gebruik te maken van snorders. Uit de enquête, waaraan 980 jongeren deelnamen, blijkt dat een kwart van de jongeren weleens een illegale taxi heeft gebruikt. Het vaakst regelen de jongeren een snorder als zij terugreizen van een avondje uit naar de kroeg of discotheek. Ook bellen of appen ze een illegale taxi vaak na een huisfeestje of festivalbezoek. Veruit de belangrijkste reden voor jongeren om een snorder te gebruiken, is omdat deze goedkoper is dan een officiële taxi. Daarnaast zijn snorders volgens de ondervraagden makkelijk te bereiken en rijden ze altijd en overal. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat jongeren redelijk op de hoogte zijn van de gevaren van snorders. Toch weegt dit volgens hen niet op tegen de kosten en het gemak van een illegale taxi.

Fix je rit

Daarnaast heeft TeamAlert op verzoek van de ILT een aanpak ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de risico’s en het gebruik te ontmoedigen. Met het project ‘Fix je rit’ gaat TeamAlert op festivals in gesprek met jongeren over snorders, aan de hand van een kennisquiz en ludieke dilemma’s over dit thema. Hiermee worden jongeren uitgedaagd bewust na te denken over hoe je veilig thuis komt na een avondje uit. ‘Fix je rit’ wordt voor het eerst ingezet op het Introfestival in Den Bosch op donderdag 1 september.

Andere manier om probleem aan te pakken

Met deze aanpak kiest de ILT voor een alternatieve manier om naleving van de regels voor taxivervoer te bevorderen. Bovendien wil de inspectie zo bij de gebruikers de bewustwording over de risico’s van illegaal taxivervoer verhogen. Naast de handhaving op het aanbieden en verrichten van illegaal taxivervoer, richt de ILT zich met deze samenwerking met TeamAlert ook op (potentiële) gebruikers van snorders.