Taxivervoer speciale doelgroepen kan veiliger

In maart, april, mei en juni 2022 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles uitgevoerd op veilig taxivervoer voor speciale doelgroepen. Tijdens 13 actiedagen door het hele land inspecteerde de ILT 193 rolstoelbussen en 26 busjes voor leerlingenvervoer. De inspectie constateerde in totaal 30 overtredingen: hier was sprake van geen of onjuist gebruik van de gordel en/of losliggende lading.

Veiligheidsgordels in auto en taxi.

Rolstoel en gordel bevestigen

Bij het vervoeren van passagiers in rolstoelen is de chauffeur verantwoordelijk voor het veilig vastzetten van de rolstoel. Ook is de chauffeur verantwoordelijk voor het correct dragen van de veiligheidsgordel door leerlingen en rolstoelpassagiers. In de praktijk blijkt dit soms mis te gaan. De ILT constateerde bij 8 voertuigen dat de rolstoel of de gordel niet of niet goed bevestigd was. Hiervoor kregen de betreffende chauffeurs een waarschuwing.

Rondslingerende spullen in passagiersruimte.
Los liggende lading

Losliggende voorwerpen

Vaker ging het mis met de lading. De chauffeur moet ervoor zorgen dat alle bagage, lege scootmobielen, rolstoelen, rollators en ongebruikt vastzetmateriaal goed vastzitten. Dit om te voorkomen dat deze lading letsel veroorzaakt bij een noodstop of een aanrijding. Bij 22 van de gecontroleerde voertuigen lagen echter voorwerpen los in het voertuig. 18 chauffeurs kregen hiervoor een waarschuwing, 4 een proces-verbaal. De boete voor losliggende lading bij rolstoelvervoer is € 250 exclusief administratiekosten.

Zorgvuldigheid

De ILT houdt toezicht op de regelgeving voor het taxivervoer. Bij het taxivervoer voor speciale doelgroepen ligt de focus op de veiligheid van de passagiers. Tijdens de coronapandemie heeft de ILT minder intensief geïnspecteerd bij dit taxivervoer, vanwege de kwetsbaarheid van deze passagiers. Naar aanleiding van de controles in de afgelopen maanden, constateert de inspectie een stijging van overtredingen ten opzichte van eerdere jaren. De ILT vraagt chauffeurs om zorgvuldigheid, zodat ernstige gevolgen van ongelukken worden voorkomen. Meer informatie over veilig vervoer van rolstoelinzittenden is te vinden in de Code VVR.