ILT-programma Schoon Schip aanjager informatie-uitwisseling toezichthouders wereldwijd

Het programma ‘Schoon Schip’ van de  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) organiseerde op 10 maart, voor de derde keer binnen anderhalf jaar, een internationale webconferentie over toezicht op uitstoot van zeeschepen. 65 vertegenwoordigers uit 24 landen namen deel en wisselden opnieuw waardevolle informatie uit. Dit keer stonden scrubbers, zwavelmetingen met drones en de handhaving van milieuregels in de Caraïben op de agenda. Uit de enquête na afloop blijkt dat de deelnemers waardering hebben voor de onderwerpen die aan bod kwamen én de gedeelde informatie gaan gebruiken om hun eigen toezicht te verbeteren.

Groot containerschip met 2 zeesleepboten in een havenmond.

Scrubbers

Scrubbers filteren de zwaveluitstoot van zeeschepen. Door het afvangen van de zwavel kan een schip varen op brandstof die meer zwavel bevat dan normaal gesproken is toegestaan. Omdat het maximaal toegestane zwavelpercentage in de bunkerolie in 2020 sterk is verlaagd, worden grote schepen steeds vaker met scrubbers uitgerust. Van de bunkerolie die in Rotterdam wordt verkocht is circa een derde voor deze schepen bestemd. De ILT controleerde afgelopen jaar 19 van dergelijke schepen. De resultaten en ervaringen zijn op deze webconferentie gepresenteerd. Omdat steeds meer schepen met scrubbers varen, neemt de noodzaak toe om deze installaties grondig te inspecteren: te kijken of ze goed werken en uitstoot tegengaan. Ook vanuit de IMO (International Maritime Organization) is veel belangstelling voor de stappen die de ILT zet in het toezicht op scrubbers.

Metingen met drones

Vertegenwoordigers uit Spanje, België en Nederland gaven een presentatie over het meten van zwavel- en stikstofgehaltes in rookpluimen. Deze landen lieten zien hoe ze deze metingen inzetten voor het toezicht.  Zo doet Spanje zwavelmetingen met behulp van een drone in de Straat van Gibraltar. Wordt in de rookpluim een te hoog zwavelgehalte gemeten? Dan ontvangen de autoriteiten in de eerstvolgende Europese haven daarover een bericht zodat de inspecteurs in die haven een monster van de brandstof kunnen nemen. 

Het controleren van de stikstofuitstoot bij schepen is erg gecompliceerd. Dat bleek uit de  presentaties van de Nederlandse TNO en het Belgische  instituut voor natuurwetenschappen. Niet het meten van de uitstoot is het probleem. Wel blijkt het erg ingewikkeld om de maximaal toegestane stikstofuitstoot  van het schip vast te stellen op moment van meting. Die is afhankelijk van veel factoren, waaronder het op dat moment geleverde motorvermogen.

Caraïben

De samenwerkende handhavende instanties op de zeevaart in de Caraïben deden verslag van de aanpak en complicaties bij de handhaving van de milieuregelgeving in dat gedeelte van de wereld.

Enquête

In de enquête die na afloop is gehouden gaven de deelnemers aan dat hun kennis over de gepresenteerde onderwerpen is toegenomen. Ook kunnen ze uit de voeten met de nieuwe informatie en aangedragen suggesties om de handhaving te verbeteren. Zij zien het onderwerp scrubbers en stikstofoxide graag terugkomen op volgende internationale bijeenkomsten. Als nieuw onderwerp werd het toezicht op het lozen van afval het meeste genoemd.