Werkvelden

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zien we erop toe dat burgers en bedrijven zich houden aan veel verschillende wetten en regels. Dat doen we voor meer dan 160 onderwerpen. Om bij te dragen aan een leefbaar en veilig Nederland kun je bij ons aan de slag in verschillende werkvelden.

Vergunningverlening

De ILT geeft vergunningen en certificaten af aan organisaties die tot een bepaalde markt willen toetreden. Ook behandelt zij aanvragen voor vernieuwing hiervan. Dit zijn vaak ingewikkelde en langlopende trajecten die vragen om maatwerk.

Als vergunningverlener beoordeel je of de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Jij bent vanuit jouw expertise het aanspreekpunt voor verschillende organisaties en onderhoudt het contact. Staan alle seinen op groen? Dan zorg jij ervoor dat de organisatie de vergunning of het certificaat ontvangt. 

Toezicht

Als inspecteur houd je toezicht op het naleven van de wet- en regelgeving door burgers en bedrijven. Je onderzoekt waar risico’s zitten en welke daarvan het meest dringend zijn om te inspecteren. Jij kiest de actie die het beste aansluit bij de overtreding. Het toezicht is steeds in ontwikkeling en jij draagt hieraan bij. Ook denk je mee over (nieuwe) vormen van toezicht om zo het meeste effect te bereiken. Dit betekent dat je met jouw kennis over wet- en regelgeving weet waar je op moet letten in de sector waar jij voor werkt.

Bij de ILT werken we selectief en effectief, wat betekent dat we ons richten op de grootste maatschappelijke risico’s. Als inspecteur pak je dus datgene aan waarmee je schade voor mens en milieu het meest beperkt. En waarmee je impact kunt maken op de toekomst van de leefbaarheid en veiligheid van Nederland.

Opsporing

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT is dé gespecialiseerde milieuopsporingsdienst van Nederland. 

Bij de ILT-IOD werk je aan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken, waarbij je je vooral richt op (zware) georganiseerde criminaliteit. Dit gaat om opsporing in geval van misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen veroorzaken. Denk aan ernstige bodemvervuiling, fraude met afvalstromen en fraude bij woningcorporaties. Samen met collega’s strijden voor een schoon klimaat en een leefbare samenleving: dat is werken bij de ILT-IOD. 

Bedrijfsvoering

Goede bedrijfsvoering is noodzakelijk voor onze vergunningverlening, ons toezicht en onze opsporing. Ben je bijvoorbeeld managementondersteuner, secretaris, jurist, communicatieadviseur, controller of data-analist? Dan kunnen we jouw kennis en scherpe blik goed gebruiken. Samen maken we impact voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende functies bij de ILT? Lees dan de verhalen van onze collega’s. Ben je benieuwd hoe de werkvelden van de ILT zijn ingericht in onze organisatie? Bekijk hier ons organogram.