Taxi Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v)

Voor het werkterrein Taxi Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 6 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Op dit werkterrein zijn twee soorten inspecties: weginspecties en (digitale) bedrijfsinspecties. Bij weginspecties wordt anders geïntervenieerd dan tijdens bedrijfsinspecties. Bij weginspecties kunnen overtredingen bijvoorbeeld op heterdaad geconstateerd worden en kan er direct gevaar zijn voor de werknemer of de verkeersveiligheid. Dan volgt een bevel staken arbeid. De nadruk ligt hier voornamelijk op het herstellen van de overtreding, eventueel aangevuld met een bestraffende sanctie. Bij een bedrijfsinspectie doet de ILT onderzoek naar overtredingen in het verleden, waardoor er anders gehandhaafd wordt. Een bevel staken arbeid kan hier bijvoorbeeld niet worden opgelegd.

Top 6 vaakst voorkomende overtredingen