Taxi

Voor het werkterrein Taxi is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 17 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 17 vaakst voorkomende overtredingen