Scheepvaart medisch

Voor het werkterrein Scheepvaart medisch is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 6 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 10 vaakst voorkomende overtredingen