Risicobedrijven/BRZO

Voor het werkterrein Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)en bedrijven die onder de drempelwaarden vallen is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende/risicovolle overtreding. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 10 vaakst voorkomende overtredingen