Precursoren voor explosieven

Voor het werkterrein Precursoren (grondstoffen) voor explosieven is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 5 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 5 vaakst voorkomende overtredingen