Ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen

Voor het werkterrein Ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 9 meest voorkomende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 9 vaakst voorkomende overtredingen