Geluid: Hoofdstuk 11 Wet Milieubeheer

Voor het werkterrein Geluid: Hoofdstuk 11 Wet Milieubeheer is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 8 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 8 vaakst voorkomende overtredingen