Drinkwaterbedrijven

Voor het werkterrein Drinkwaterbedrijven is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de meest voorkomende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 4 vaakst voorkomende overtredingen