Defensietoezicht

Voor het werkterrein Defensietoezicht is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor 3 prioritaire inspectieonderwerpen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding van deze inspectieonderwerpen bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 3 aandachtspunten/ inspectieonderwerpen