CLP (Classification, Labelling and Packaging)

Voor het werkterrein indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) van gevaarlijke chemische stoffen is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 9 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 9 vaakst voorkomende overtredingen