Autoriteit woningcorporaties - Wet normering topinkomens (WNT)

Voor het toezichtsterrein Wet normering topinkomens (WNT) van de Autoriteit woningcorporaties is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingsrecht (LHSO) uitgewerkt voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtreding. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Vaakst voorkomende overtredingen