Autoriteit woningcorporaties - Toewijzing en huursom

Voor het toezichtsterrein Toewijzing en huursom van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtreding. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Vaakst voorkomende overtredingen