Autoriteit woningcorporaties - Bouwen en verwerven

Voor het toezichtsterrein Bouwen en verwerven van de Autoriteit woningcorporaties is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtreding. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Vaakst voorkomende overtreding