Watertaxi

Een schipper of gezagvoerder van een watertaxi voor binnenwateren (inclusief IJsselmeer en Waddenzee) moet een geldig groot vaarbewijs hebben. 

Vaartuig

Watertaxi's zijn schepen:

 • die bedrijfsmatig maximaal 12 personen vervoeren,
 • in openbare vervoersdienst en
 • die sneller dan 30 kilometer per uur kunnen varen. 

In dit geval stelt het Binnenvaartbesluit een groot vaarbewijs verplicht. 

Vaarbewijs

Vaarbewijzen kunnen worden vervangen door een EU kwalificatiecertificaat schipper sinds 18 januari 2022. Dit volgt uit de Europese Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (2017/2397). Meer informatie over (het behalen van) vaarbewijzen vind u op de website van het CBR.

Ruime wateren

Voor de ruime wateren (of maritieme wateren zie Binnenvaartbesluit artikel 13, lid 3) moet een schipper naast een EU-kwalificatiecertificaat schipper, een vergunning voor de vaart op maritieme wateren hebben, of een groot vaarbewijs alle binnenwateren.

Toezicht

Groot vaarbewijs

Bij inspecties van watertaxi's in de periode 2021-2022 stelde de ILT overtredingen vast. Daarbij bleek dat 3 op de 4 schippers niet het vereiste vaarbewijs te hebben. Hierop volgde overleg met de bedrijven om duidelijkheid te bieden aan welke regels watertaxi's moeten voldoen. Daarbij is afgesproken dat de ILT per 1 maart 2023 gaat handhaven op het hebben over een geldig groot vaarbewijs of een EU kwalificatiecertificaat schipper. 

Uitzonderingen tot 2025

De ILT geeft er de voorkeur aan dat alle schippers van watertaxi's een geldig groot vaarbewijs of EU kwalificatiecertificaat schipper hebben. Totdat het EU kwalificatiecertificaat schipper op 1 maart 2025 verplicht is, mogen schippers hiervan afwijken. Voorwaarde is wel dat er watertaxi maatregelen zijn genomen met het oog op de veiligheid van bemanning en passagiers. 

Schippers zonder groot vaarbewijs moeten tot 1 maar 2025 beschikken over:

 • Klein Vaarbewijs 1 en 2, afhankelijk van het water waarop men vaart.
 • Marifoon bedieningscertificaat.
 • BHV diploma (of gelijkwaardig/hoger zoals EHBO, Basic Safety of Medical First Aid).
 • Bewijs dat zij zich voor 1 maart 2023 hebben aangemeld voor de opleiding voor het EU-kwalificatiecertificaat schipper, of bewijs (in het geval van zelfstudie) dat zij vóór deze datum zijn geslaagd voor één van de examens (die overigens 2 jaar geldig zijn).
 • Diploma van een nautische MBO of HBO opleiding, of in het bezit van een bewijs waaruit blijkt dat het theoretische deel van het EU-kwalificatiecertificaat schipper volledig is gehaald.

Daarnaast moeten de door deze schippers ingezette schepen minimaal beschikken over:

 • Procedures voor de calamiteiten Man Overboord, Brand Aan Boord en Schip Verlaten.
 • Een veiligheidsplan waarop reddingsmiddelen, blusmiddelen en vluchtroute(s) staan aangegeven.
 • Standaard EHBO middelen.
 • 2 lichtkogels.
 • Goedgekeurd reddingsvlot(ten) voor 100% van de maximale passagierscapaciteit inclusief schipper. Als er geen reddingsvlot aanwezig is, zijn alle passagiers en de schipper verplicht een reddingsvest te dragen tijdens de reis.

Handhaving

Als niet aan de hierboven geschetste eisen is voldaan, kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen of handhavend optreden