Ontheffing luchtvervoer voor de eigen onderneming

Organisaties die wel luchtvervoer uitvoeren maar geen luchtvaartmaatschappij zijn, moeten een ontheffing luchtvervoer hebben. Deze ontheffing vraagt u aan bij de ILT.

Eisen ontheffing luchtvervoer

Luchtvervoer mag alleen uitgevoerd worden door een luchtvaartmaatschappij met een vervoersvergunning volgens artikel 16 van de Luchtvaartwet. Om hiervoor ontheffing te krijgen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw organisatie is in Nederland gevestigd en voor meer dan 50% in het bezit van Europese burgers.
 • Het hoofddoel van uw organisatie is niet luchtvervoer.
 • Het vervoer betreft alleen vervoer van personen/goederen voor uw eigen organisatie en niet voor derden. Onder eigen organisatie verstaat de ILT de onderneming van de aanvrager (vaak een holding) en eventuele dochtermaatschappijen.
 • Als een onderdeel van uw organisatie (‘het vliegbedrijf’) luchtvervoer uitvoert, is dat onderdeel 100% eigendom van uw organisatie. 
 • Uw organisatie of vliegbedrijf vliegt alleen met in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen. Zie hiervoor het Luchtvaartregister
 • Uw organisatie beschikt over een of meerdere luchtvaartuigen, op basis van eigendom of dry lease.
 • De piloten van de luchtvaartuig(en) zijn in dienst van het vliegbedrijf of van de organisatie waarvoor vervoerd wordt. Het inhuren van piloten op basis van een overeenkomst van opdracht (freelance) is niet toegestaan (zie artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek).
 • De piloten beschikken minimaal over een CPL of ATPL brevet met de relevante ratings voor de uit te voeren vluchten.
 • Uw organisatie is verzekerd voor de dekking van aansprakelijkheid voor passagiers, goederen en schade aan derden conform EU Verordening 785/2004.

Wanneer is een exploitatievergunning en Vergunning tot Vluchtuitvoering (AOC) nodig?

U komt in sommige gevallen niet in aanmerking voor een ontheffing luchtvervoer. U dient dan zelf te beschikken over een exploitatievergunning en Vergunning tot Vluchtuitvoering (AOC). Een andere mogelijkheid is dat u een bestaande luchtvaartmaatschappij inhuurt om de vlucht voor u uit te voeren. Het betreft de volgende gevallen: 

 • U wilt personen en/of goederen vervoeren anders dan voor uw eigen bedrijfsvoering.
 • Als het vliegbedrijf niet 100% eigendom is van de organisatie waarvoor dit vliegbedrijf vervoer uitvoert, moet het vliegbedrijf een exploitatievergunning en Vergunning tot Vluchtuitvoering (AOC) hebben.
 • Wanneer het vliegbedrijf in handen is van meerdere ondernemingen, wordt dat fractional ownership genoemd. In het geval van fractional ownership is luchtvervoer alleen toegestaan als het vliegbedrijf een exploitatievergunning en Vergunning tot Vluchtuitvoering (AOC) heeft.

Formulier Aanvragen ontheffing luchtvervoer

U vraagt een ontheffing luchtvervoer aan met het formulier Ontheffing luchtvervoer. Om te laten zien dat u voldoet aan de bovenstaande eisen, moet u een aantal bijlagen bijvoegen.