Veiligheidseisen voor schepen met tijdelijke opvang

Een gemeente kan voor het tijdelijk opvangen van mensen een hotelschip gebruiken. Wanneer een gemeente daarvoor kiest, moet zo'n opvangschip voldoen aan regels over de technische staat en voor de veiligheid aan boord. De eisen daarvoor staan in de Binnenvaartwet en daarvan afgeleide regels. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder voor hotelschepen, ook als deze voor tijdelijke opvang gebruikt worden.

Toezicht, handhaving en communicatie

De regels die van toepassing zijn op opvangschepen staan de Binnenvaartwet en de Binnenvaartregeling. Op basis daarvan controleren de inspecteurs de technische staat aan boord van het schip. Daarbij kijken zij of de noodzakelijke certificaten aanwezig zijn. Ook gaan zij na of aan de veiligheidseisen aan boord is voldaan. Constateert de ILT overtredingen? Dan treedt zij handhavend op.

Naast inspecties informeert de ILT huurders en eigenaars van de hotelschepen. Handhaving en communicatie zijn bedoeld om overtredingen te voorkomen of zo spoedig mogelijk op te heffen. Zo draagt de ILT bij aan de veiligheid van mensen aan boord. 

Aandachtspunten

De ILT geeft inzage in de aspecten waarnaar zij kijkt bij controles aan boord. Het certificaat van onderzoek van het schip (CVO) bevat puntsgewijs alle gevraagde informatie. De artikelnummers verwijzen naar het ES-TRIN, de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen.

Legionella

Aan boord van hotelschepen kan legionella voorkomen. Bijvoorbeeld in de doucheruimten of drinkwatervoorziening. Controleer en reinig daarom regelmatig de waterinstallatie aan boord. Is er een bemanningslid of passagier met hoge koorts aan boord? Raadpleeg dan een arts.