Bemanningssamenstelling

Voor een veilige vaart moet de bemanning van zeevisvaartuigen aan onderstaande wetten en de onderliggende regelgeving voldoen.

  • de Wet zeevarenden
  • het Besluit zeevarenden
  • de Arbeidsomstandighedenwet
  • de Arbeidstijdenwet
  • het Arbeidstijdenbesluit vervoer

De bemanning moet beschikken over persoonsdocumenten zoals:

  • een monsterboekje
  • een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de functie staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Ook aan maritieme opleidingen worden eisen gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen bij Kiwa Register

Een monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs en een erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs kunnen worden aangevraagd bij Kiwa Register.

Zie het schema Bemanningssamenstelling hieronder voor de verplichte samenstelling van de bemanning voor vissersvaartuigen groter dan 24 meter.