Risicovolle bedrijven en activiteiten

De ILT richt zich op bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor milieubelastende uitstoot van stoffen en voor risicobronnen voor de leefomgeving. Het gaat daarbij om risico’s voor de externe veiligheid, bij transport via hoge druk buisleidingen, vanwege emissies van milieubelastende stoffen naar de lucht en voor veiligheid bij toepassingen van genetisch gemodificeerde organismen.

Onderwerpen