Statiegeld op plastic flesjes en blikjes

In Nederland zit statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Dit is geregeld in het Besluit beheer verpakkingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op.

Hoe houdt de ILT toezicht op statiegeld?

De inspectie controleert of producenten en importeurs statiegeld berekenen. Daarnaast kijkt de ILT of het statiegeldlogo op de plastic flesjes en blikjes staat. Ook ziet de ILT erop toe dat bedrijven de plastic flesjes en blikjes na gebruik weer innemen. En dat ze het statiegeld terugbetalen. Als een producent of importeur niet aan de statiegeldplicht voldoet, kan de inspectie een boete of een andere sanctie opleggen.

Op blikjes zit vanaf 1 april 2023 statiegeld. Dat betekent niet dat van de ene op de andere dag alle blikjes in de winkel van statiegeld zijn voorzien. Het is logisch dat er een periode is waarin er blikjes zonder en blikjes met statiegeldlogo zijn. Na 1 april moeten nieuwe blikjes het statiegeldlogo hebben. De ILT ziet erop toe dat dat gebeurt.    

Flesjes of blikjes zonder statiegeld melden

Koopt u in Nederland een plastic flesje of blikje waar geen statiegeld op zit? Dan kunt u een melding doen bij de ILT via het formulier Melding wegwerpplastic en statiegeld. Voeg zo mogelijk een foto van het etiket van het flesje of blikje toe. Noem ook waar u het blikje kocht (naam en plaats van de verkoper).

Wat gebeurt er met mijn melding?

De ILT behandelt uw melding risicogericht. Dat betekent dat de inspectie uw melding op de best passende manier gebruikt om effect te bereiken. De inspectie gebruikt uw melding in elk geval ter informatie. Dit kan betekenen dat u geen reactie krijgt op uw melding. U krijgt wel een ontvangstbevestiging.

Waar zit statiegeld op?

Statiegeld is verplicht op water en frisdrank in kunststofflessen en metalen drankverpakkingen van 3 liter en minder. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Plastic flessen: vruchtensap, limonadesiroop, zuivel(drank) en alcohol.
  • Blik: limonadesiroop, diksap en gecondenseerde melk. Dit zijn dranken die niet bedoeld zijn om in die vorm op te drinken.