Stabiliteitsboek

Een schip moet zodanig beladen zijn dat de stabiliteit niet in gevaar komt. Daarom is een deugdelijke stabiliteitsberekening van belang.

De binnenvaartschipper is verantwoordelijk voor de juiste berekening. Het gecertificeerde stabiliteitsboek is daarbij leidend. De schipper kan niet alleen vertrouwen op digitale containerstuwprogramma’s. Deze programma’s zijn slechts een hulpmiddel.

De ILT heeft onlangs een steekproef uitgevoerd. Daaruit bleek dat in sommige in de binnenvaart gebruikte stuwprogramma’s de software niet altijd helemaal klopt met  de informatie die in de stabiliteitsboeken staat.

De rekenmethode om de stabiliteit te bepalen staat in het stabiliteitsboek van het schip. Het stabiliteitsboek is door een Commissie van Deskundigen gecontroleerd en heeft een waarmerk. Dit stabiliteitsboek moet de schipper begrijpelijke informatie bieden over de stabiliteit van het schip in elke voorkomende beladingstoestand.

De schipper moet voor het begin van de reis van het containerschip de stabiliteit controleren.  Het schip mag niet varen zolang de wijze van belading de stabiliteit in gevaar brengt.

Wilt u meer informatie? Kijk dan in de stabiliteitsgids containervaart. Deze gids is in mei 2017 uitgegeven door het bedrijfsleven (ESO, EBU), Aquapol en de CCR.